• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego (PIT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz składanie ich w odpowiednim Urzędzie Skarbowym
  • sporządzanie i wysyłka do Urzędów Skarbowych elektronicznych plików JPK w zakresie podatku VAT
  • przygotowywanie przelewów podatkowych
  • sporządzanie i wysyłka rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36 (PIT-36L)
  • sporządzanie i wysyłka do GUS obowiązkowych sprawozdań statystycznych