• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • naliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego (PPE)
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz składanie ich w odpowiednim Urzędzie Skarbowym
  • sporządzanie i wysyłka do Urzędów Skarbowych elektronicznych plików JPK w zakresie podatku VAT
  • przygotowywanie przelewów podatkowych
  • sporządzanie i wysyłka rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-28