• sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • sporządzanie rachunków do rozliczenia umów zlecenia (o dzieło)
 • przygotowywanie miesięcznych wyliczeń zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń (PIT-4)
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych ZUS i miesięcznych raportów imiennych pracowników
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń pracowników oraz przelewów na ZUS i podatek dochodowy
 • sporządzanie i wysyłka informacji rocznych o dochodach pracowników PIT-11
 • sporządzanie i wysyłka informacji rocznych płatników PIT-4R, PIT-8AR
 • sporządzanie raportów rocznych RMUA dla pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników
 • wystawianie zaświadczeń do komornika dotyczących zajęć wynagrodzeń
 • naliczanie składek PPK
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • udział w kontrolach ZUS i PIP

W ramach obsługi kadrowej oferujemy:

 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników
 • przygotowywanie umów o pracę
 • przygotowywanie umów zleceń lub umów o dzieło
 • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników
 • wystawianie świadectw pracy i wyrejestrowań z ZUS
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników